dissabte, 25 de setembre del 2010

CONSELLS PELS PARES I LES MARES SOBRE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

Consells per a afavorir la interacció i el llenguatge a casa

L'adquisició del llenguatge es dóna en un espai social entre adults (que dominen el llenguatge) i el nen (que aprèn el llenguatge). Així doncs entren en joc la participació del nen i la intervenció adaptada de l'adult (pares, mestres...)

Adaptar-nos al nen:
- ens posem cara a cara.
- demostrem que l'escoltem: imitant-lo, interpretant-lo, comentant i valorant allò que produeix, fent preguntes obertes, utilitzant torns...

Acceptar la iniciativa:
- observem el nen per a conèixer i comprendre'l.
- esperem per a donar-li temps.
- escoltem per a respondre.

Afegir llenguatge:
- imitem el nen i completem allò que diu.
- interpretem allò que diumenge.
- ampliem allò que diu: descrivim i expliquem, ho diem d'una altra manera més correcte, comencem un anunciat per tal que ell l'acabi...


Activitats que potencien el llenguatge:
El nen només adquirirà el llenguatge si li és útil i provoca reacció amb els altres. Es tracta de fer coses parlant i fer necessari el llenguatge.

  • Activitats quotidianes: parar taula, fer una amanida junts, el viatge d'anada i tornada a l'escola, quan ens vestim... (estones que aprofitem per a conversar sobre allò que estem fent)
  • Creació de rutines interactives: l'hora del conte, el moment exclusiu (una estona dedicada únicament al nen), ...
  • Compartir jocs: jocs de taula (cartes, memoris, quintos, jocs de l'oca, “linces”...), jugar a ninots que parlen i que els passen coses, trencaclosques entre tots, cantem conjuntament (inventem o adaptem cançons), llegim junts, dibuixem junts...
Ensenyar el llenguatge és ensenyar a usar-lo.

LA MESTRA D'AUDICIÓ I LLENGUATGE AL NOSTRE CENTRE

L'escola Jaume Vicens Vives compta amb el servei d'audició i llenguatge, és a dir, l'escola té una logopeda pròpia pel centre. No totes les escoles en tenen i per això n'hem d'estar content i saber quina feina fa.
Una logopeda és un professional del llenguatge i la comunicació. I considerant que tots els processos d'ensenyament i aprenentatge són essencialment comunicació i interacció, llavors veiem la gran importància del llenguatge en l'assoliment dels objectius de l'educació infantil i primària i també de comptar amb un professional d'aquest àmbit. JA que qualsevol alteració del llenguatge pot portar conseqüentment a una alteració del procés d'ensenyament- aprenentatge

Funcions de la mestra d'audició i llenguatge:

Prevenció: implicant a l'entorn (família, escola...) per a potenciar el llenguatge. A través de xerrades, entrevistes, propostes al claustre o a cicles, tallers de llenguatge (properament)

Detecció: dels possibles alumnes susceptibles de ser tractats per la MALL per les seves dificultats de llenguatge i/o parla. A partir dels avisos dels tutors, pares, intervencions de la logopeda a l'aula...

Avaluació i diagnòstic: dels nens ja detectats per a determinar el tipus de dificultat de comunicació, llengua5tge i/o parla, elaborant un perfil lingüístic.

Tractament/derivació: de tots els nens amb dificultats segons un programa d'atenció individual. Amb sessions en petit grup o individuals. Si es considera pertinent es derivarà el nen a altres serveis mèdics (disfonies...) o professionals d'intervenció global (disfèmies...)

Orientació i assessorament i coordinació: a pares i mestres en qualsevol moment del curs. I coordinacions amb altres professionals si és necessari (psicòlegs, pedagogs, metges...)